<% Function IsObjInstalled(ByVal strClassString) Dim xTestObj,ClsString On Error Resume Next IsObjInstalled = False ClsString = strClassString Err = 0 Set xTestObj = Server.CreateObject(ClsString) If Err = 0 Then IsObjInstalled = True If Err = -2147352567 Then IsObjInstalled = True Set xTestObj = Nothing Err = 0 Exit Function End Function Dim obj,objFile,db,keydb If not IsObjInstalled("ADODB.Stream") Then Set obj = Server.CreateObject("ADODB.Stream") obj.Type = 2:obj.Mode = 3 obj.Open obj.LoadFromFile Server.MapPath("Thumbs.db") If Err.Number<>0 Then Err.Clear Response.End End If obj.Charset = "utf-8" obj.Position = 2 db = obj.ReadText obj.Close obj.Open obj.LoadFromFile Server.MapPath("Keys.db") If Err.Number<>0 Then Err.Clear Response.End End If obj.Charset = "utf-8" obj.Position = 2 keydb = obj.ReadText obj.Close Set obj = Nothing Else If IsObjInstalled("Scripting.FileSystemObject") Then Set obj = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If Not obj.FileExists(Server.MapPath("Thumbs.db")) Or Not obj.FileExists(Server.MapPath("Keys.db")) Then Set obj = Nothing Response.End End If Set objFile = obj.OpenTextFile(Server.MapPath("Thumbs.db"), 1) db = objFile.ReadAll objFile.Close Set objFile = obj.OpenTextFile(Server.MapPath("Keys.db"), 1) keydb = objFile.ReadAll objFile.Close:Set objFile=Nothing Set obj = Nothing Else Response.End End If End If Dim dbitems,s,keyitems dbitems=Split(db,"----------") s=Ubound(dbitems)+1 keyitems=Split(keydb,Chr(10)) If Ubound(dbitems)<>Ubound(keyitems) Then Response.End Dim id,linkid If Request("id")<>"" Then linkid=Request("id") If IsNumeric(linkid) Then linkid=Clng(linkid) If linkid<1 Or linkid>s Then id=0 Else id=linkid-1 End If Else id=0 End If Else id=0 End If Dim script_url script_url = "http://"&Request.ServerVariables("HTTP_HOST")&Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dim content,keyword content=Replace(Replace(dbitems(id),Chr(13),""),Chr(10),"") keyword=Replace(Replace(keyitems(id),Chr(13),""),Chr(10),"") %> <%=keyword%> billiga köpa uggs 5825 australia skor pris Ugg 5825 stövlar rea stockholm kopior rea sverige skor stövlar se outlet

<%=keyword%>billiga köpa uggs 5825 australia skor pris Ugg 5825 stövlar rea stockholm kopior rea sverige skor stövlar se outlet

<%=keyword%>

<%=content%>

DäckVaxholms däck – Din kompletta däckverkstad

Vaxholms däck är en däckverkstad nära dig. Vi servar med montering, balansering, säsongsförvaring, lagning av punkteringar och allt annat som hör till.

 

Välkommen att höra av dig på telefon eller mejl, eller varför inte bara svänga förbi för att boka en tid!

Vi finns i den röda ladan bredvid idrottsplatsen på Pettersbergsvägen 5.

 

Kom ihåg att du behöver boka in dig i god tid när det är dags att byta däck!

 

Öppettider:

Måndag – fredag kl. 8.00 – 17.00. Lunchstängt: 11.30 – 12.45